Инструменты пользователя

Инструменты сайта


Династія Рюриковичей

Это старая версія документа!


Рюриковичи — княжескій (великокняжескій) и царскій правящій домъ Россіи и русскихъ княжествъ (862–1598; 1606–1610), королевскій домъ Галицко-Волынскаго княжества, а также общее наименованіе разнообразныхъ княжескихъ и дворянскихъ родовъ Россіи.

Представители одной изъ вѣтвей были удѣльными правителями въ Венгерско-Хорватскомъ королевствѣ, единичные представители Рюриковичей правили въ Великомъ княжествѣ Литовскомъ и провозглашали свою власть въ Болгарскомъ царствѣ, были соправителями Грузинскаго царства, герцогства Австрія и герцогства Штирія, также, возможно, были правителями Великопермскаго княжества и Великоморавской державы.

Основная родословная

 • Рюрикъ (†879), князь Новгородскій (862–879) = Эфанда.
  • Игорь І Рюриковичъ ('Ιγγωρ, Inger; †945), князь Кіевскій (912–945) = Св. Ольга (Елена; ок. †969), княгиня Кіевская (945–960).
   • Святославъ І Игоревичъ (†972), великій князь Кіевскій (945–972), князь Новгородскій (945–969) = 1) неизвѣстно; 2) Малуша (наложница).
    • 1) Ярополкъ І Святославичъ (†11 іюня 978/980), великій князь Кіевскій (972–978/980) = гречанка.
     • Святополкъ І Окаянный (Пётръ; ок. 979—1019), князь Туровскій (съ 988), великій князь Кіевскій (1015—1016, 1018—1019).
    • 1) Олегъ Святославичъ (†977), князь Древлянскій (970–977).
    • 2) Св. Владиміръ І Креститель (Василій; ок. 956 — 15 іюля 1015), великій князь Кіевскій (978–1015), князь Новгородскій (969–978) = 1) чехиня; 2) Рогнѣда Рогволодовна, княжна полоцкая; 3) Аделья; 4) другая чехиня; 5) царевна (царица) Анна Ромейская, дочь императора Романа ІІ изъ Македонской династіи; 6) неизвѣстно.
     • 1) Вышеславъ Владиміровичъ (Виссавальдъ; 977–1010), князь Новгородскій (988–1010).
     • 2) Изяславъ Владиміровичъ (979–1001), князь Полоцкій (988—1001) = неизвѣстно. Родоначальникъ полоцкой вѣтви Рюриковичей.
     • 2) Мстиславъ Владиміровичъ.
     • 2) Св. блгв. кн. Ярославъ І Мудрый (Георгій; 978 — 20 февраля 1054), князь Ростовскій (987–1010), князь Новгородскій (1010–1034), великій князь Кіевскій (1016–1018; 1019–1054) = 1) Анна; 2) Св. Анна Новгородская (Ингигерда, Ирина), дочь короля Швеціи Олафа Щётконунга изъ дома Мунсё.
      • 1) Илья Ярославичъ (до 1018—?).
      • 2) Св. блгв. кн. Владиміръ Ярославичъ (Василій; 1020 — 4 октября 1052), князь Новгородскій (1034–1052).
       • Ростиславъ Владиміровичъ (Михаилъ; ок. 1038 — 3 февраля 1067), князь Ростовскій (до 1057), Владиміро-Волынскій (1057—1064) и Тмутараканскій (1064—1067). Родоначальникъ вѣтви Ростиславичей галицкихъ.
      • 2) Анастасія Ярославна (1023–1074/1094) = король Андрей І Венгерскій.
      • 2) Изяславъ Ярославичъ (Димитрій; 1024 — 3 октября 1078), князь Туровскій (до 1054), князь Новгородскій (1052–1054), великій князь Кіевскій (1054–1068, 1069–1073, 1077–1078) = Гертруда Польская, дочь короля Мешко ІІ.
       • Св. блгв. кн. Ярополкъ Изяславичъ (Пётръ; †22 ноября 1086), князь Волынскій (1078–1085; 1086–1086) и Туровскій (до 1086) = Кунигунда фонъ Орламюнде.
        • Анастасія Ярополковна (1074 — 3 января 1158) = князь Глѣбъ Всеславичъ Минскій.
        • дочь (въ нѣмецкихъ источникахъ Матильда; род. ок. 1076) = графъ Гюнтеръ Кефернбургскій, родоначальникъ графовъ Шварцбургскихъ.
        • Ярославъ Ярополковичъ (†11 августа 1102), князь Берестейскій.
        • Вячеславъ Ярополковичъ (†13 декабря 1104).
       • Святополкъ II Изяславичъ (1050—1113), князь Полоцкій (1069—1071), Новгородскій (1078—1088), Туровскій (1088—1093), великій князь Кіевскій (1093—1113).
        • Ярославъ Святополковичъ (Іоаннъ; ок. 1072 — май 1123), князь Владиміро-Волынскій (1097, 1100—1118), князь Вышгородскій 1100—1118, Туровскій (1100—1118). Родоначальникъ Турово-пинской вѣтви.
        • Сбыслава Святополковна (†1111) = король Болеславъ ІІІ Польскій (1085—1138).
        • Предслава Святополковна = король Альмошъ Хорватскій (1068—1129).
        • Брячиславъ Святополковичъ (Павелъ; 1104—1123), князь Туровскій (1118–1123).
        • Изяславъ Святополковичъ (†1127), князь Клецкій, князь Туровскій (1123)
        • Мстиславъ Святополковичъ (†1099), князь Брестскій (1093—1097), Новгородъ-Сѣверскій (1095—1097), Владиміро-Волынскій (1097—1099).
       • Мстиславъ Изяславичъ, князь Новгородскій (1054—1067).
       • Евпраксія Изяславна = Мешко Болеславичъ, польскій королевичъ.
      • 2) Елизавета (1025—1066) = король Харальдъ Суровый Норвежскій.
      • 2) Св. блгв. кн. Святославъ ІІ Ярославичъ (Николай) (1027—1076), князь Черниговскій (1054–1073), великій князь Кіевскій (1073–1076).
       • Глѣбъ Святославичъ (†30 мая 1078), князь Тмутараканскій (1064, 1066—1068), Новгородскій (1068—1073, 1077—1078), Переяславскій (1073—1077).
       • Романъ Святославичъ Красный (†1079), князь Тмутараканскій (1069–1079).
       • Св. блгв. кн. Давыдъ (Давидъ) Святославичъ (†1123), князь Переяславскій (1073—1076), князь Муромскій (1076—1093), князь Смоленскій (1093—1095, 1096—1097), князь Новгородскій (1094—1095), князь Черниговскій (1097—1123). Родоначальникъ Давыдовичей.
       • Олегъ Святославичъ (Михаилъ; †1115), князь Волынскій (1073—1078), князь Тмутараканскій (1083—1094), князь Черниговскій (1094—1097), князь Новгородъ-Северскій (1097—1115). Родоначальникъ Ольговичей.
       • Ярославъ Святославичъ (Панкратій; 1070-е — 1129), князь Муромскій и Черниговскій. Родоначальникъ Муромо-рязанской вѣтви.
      • 2) Всеволодъ І Ярославичъ (Андрей) (1030—1093), князь Переяславскій (1054–1073), Черниговскій (1073–1078), великій князь Кіевскій и Всея Руси (1076–1078; 1079—1093) = 1) дочь императора Константина ІХ Мономаха; 2) половецкая княжна Анна.
       • 1) Св. блгв. кн. Владиміръ ІІ Всеволодовичъ Мономахъ (1053—1125). Родоначальникъ Мономаховичей.
       • 1) Прп. Анна Всеволодовна (†1112).
       • 2) Ростиславъ Всеволодовичъ (Михаилъ; 1070 — 26 мая 1093), князь Переяславскій (1078—1093),
       • 2) Евпраксія Всеволодовна (1069/1071–1109) = императоръ Генрихъ ІѴ.
       • 2) Екатерина (Ирина) Всеволодовна († 11 іюля 1108).
       • 3) Марія Всеволодовна.
      • 2) Анна Ярославна (1032/1036 — между 1075 и 1089) = король Генрихъ І Французскій.
      • 2) Вячеславъ Ярославичъ (1033—1057), князь Смоленскій.
       • Борисъ Вячеславичъ (ок. 1054 — 3 октября 1078), князь Черниговскій (1077), Тмутараканскій (1077–1078).
      • 2) Игорь Ярославичъ (1036—1060), князь Волынскій (1054–1057), князь Смоленскій (1057–1060).
       • Давыд (ок.1055 — 25 іюля 1113), князь Тмутараканскій (1081–1083), Владиміро-Волынскій (1086–1099). Родоначальникъ Городенской вѣтви.
        • Всеволодъ Давыдовичъ (†1141).
         • Борисъ Всеволодовичъ (†не позднѣе 1166).
         • Глѣбъ Всеволодовичъ (†1170).
         • Мстиславъ Всеволодовичъ (†не ранѣе 1183).
        • Игорь Давыдовичъ.
       • Всеволодъ Игоревичъ, князь Дорогобужскій.
        • Мстиславъ Всеволодовичъ, князь Владиміро-Волынскій.
     • 2) Всеволодъ Владиміровичъ, князь Владиміра Волынскаго.
     • 2) Предслава Владиміровна, наложница польскаго князя Болеслава І Храбраго.
     • 2) Премислава Владиміровна (†1015) = принцъ Владиславъ Лысый Венгерскій (†1029).
     • 2) Мстислава Владиміровна, наложница польскаго князя Болеслава І Храбраго.
     • 3) Мстиславъ Владиміровичъ Удалой (Константинъ; †1036), князь Тмутараканскій (990/1010—1036), князь Черниговскій (1024—1036).
      • Евстафій Мстиславичъ (†1032/1033).
     • 3) Станиславъ Владиміровичъ, князь Смоленскій (1010—1015).
     • 3) Прп. Судиславъ Владиміровичъ (инокъ Савва; †1063), князь Псковскій (1014–1036).
     • 4) Святославъ Владиміровичъ, (†1015), князь Древлянскій (990—1015).
     • 5) Св. Борисъ Владиміровичъ (Романъ; †24 іюля 1015), князь Ростовскій (1010–1015).
     • 5) Св. Глѣбъ Владиміровичъ (Давидъ; †9 сентября 1015), князь Муромскій (1010–1015).
     • 6) Позвиздъ Владиміровичъ.
     • 5) Марія Владиміровна (†1087) = король Казимиръ І Польскій.

Полоцкая вѣтвь

 • Изяславъ І Владиміровичъ (979–1001), князь Полоцкій (988—1001) = неизвѣстно. Сынъ великаго князя Кіевскаго Владиміра І и полоцкой княжны Рогнѣды Рогволодовны.
  • Всеславъ І Изяславичъ (†1003), князь Полоцкій (1001–1003).
  • Брячиславъ І Изяславичъ (†1044), князь Полоцкій (1003–1044).
   • Всеславъ ІІ (І) Брячиславичъ (†14 апрѣля 1101), князь Полоцкій (1044–1101), великій князь Кіевскій (1068—1069).
    • Романъ Всеславич Полоцкій, князь Полоцкій.
    • Глѣбъ Всеславичъ Минскій, князь Полоцкій и Минскій = Анастасія Ярополковна, княжна Туровская.
     • Ростиславъ Глѣбовичъ (†ок. 1165), князь Минскій (1146—1151, 1159—1165), князь Полоцкій (1151—1159).
     • Володарь Глѣбовичъ (†послѣ 1167), князь Городцовскій (1146—1167), князь Минскій (1151—1159, 1165—1167), князь Полоцкий (1167).
     • Всеволодъ Глѣбовичъ (†1159/1162), князь Изяславскій (1151—1159), князь Стрежевскій (1159 — до 1162)
     • Изяславъ Глѣбовичъ (†1134)
    • Борисъ (Рогволодъ) Всеславичъ, князь Полоцкій.
    • Давыдъ Всеславичъ Полоцкий, князь Полоцкій.
    • Ростиславъ Всеславичъ, князь Полоцкій.
    • Святославъ Всеславичъ, князь Полоцкій.
     • Св. Ефросинья Полоцкая.

Ростиславичи галицкіе

 • Ростиславъ Владиміровичъ (Михаилъ; ок. 1038 — 3 февраля 1067), князь Ростовскій (до 1057), Владиміро-Волынскій (1057—1064) и Тмутараканскій (1064—1067). Сынъ князя Новгородскаго Владиміра Ярославича.
  • Рюрикъ Ростиславичъ (†1092), князь Перемышльский (1085–1092).
  • Володарь Ростиславичъ (†1124), князь Перемышльский (1092–1124).
  • Василько Ростиславичъ (†1124), князь Теребовльский (1085–1124).

Турово-пинская вѣтвь

Давыдовичи

 • Св. блгв. кн. Давыдъ (Давидъ) Святославичъ (†1123), князь Переяславскій (1073—1076), князь Муромскій (1076—1093), князь Смоленскій (1093—1095, 1096—1097), князь Новгородскій (1094—1095), князь Черниговскій (1097—1123). Сынъ великаго князя Кіевскаго Святослава ІІ Ярославича.
  • Прп. Николай (Святославъ) Святоша (ок. 1080–1143).
  • Ростиславъ Давидовичъ (†1120).
  • Всеволодъ Давидовичъ.
  • Владиміръ Давидовичъ (†1151).
  • Изяславъ ІІІ Давидовичъ (†1161).

Ольговичи

 • Олегъ Святославичъ (Михаилъ; †1115), князь Волынскій (1073—1078), князь Тмутараканскій (1083—1094), князь Черниговскій (1094—1097), князь Новгородъ-Северскій (1097—1115). Сынъ великаго князя Кіевскаго Святослава ІІ Ярославича.
  • Всеволодъ ІІІ Ольговичъ (†1146), князь Черниговскій (1126—1139) и великій князь Кіевскій (1139—1146).
  • Св. блгв. кн. Игорь ІІ Ольговичъ (Георгій;†1147), великій князь Кіевскій (1146).
  • Глѣбъ Ольговичъ (†1138), князь Курскій.
  • Святославъ Ольговичъ (†1164), князь Новгородъ-Сѣверскій и Черниговскій.

Муромо-рязанская вѣтвь

Мономаховичи

Городенская вѣтвь

Династія Рюриковичей.1649615585.txt.gz · Послѣднее измѣненіе: 2022/04/10 21:33