Инструменты пользователя

Инструменты сайта


Династія Рюриковичей

Это старая версія документа!


Рюриковичи — княжескій (великокняжескій) и царскій правящій домъ Россіи и русскихъ княжествъ (862–1598; 1606–1610), королевскій домъ Галицко-Волынскаго княжества, а также общее наименованіе разнообразныхъ княжескихъ и дворянскихъ родовъ Россіи.

Представители одной изъ вѣтвей были удѣльными правителями въ Венгерско-Хорватскомъ королевствѣ, единичные представители Рюриковичей правили въ Великомъ княжествѣ Литовскомъ и провозглашали свою власть въ Болгарскомъ царствѣ, были соправителями Грузинскаго царства, герцогства Австрія и герцогства Штирія, также, возможно, были правителями Великопермскаго княжества и Великоморавской державы.

Основная родословная

 • Рюрикъ (†879), князь Новгородскій (862–879) = Эфанда.
  • Игорь І Рюриковичъ ('Ιγγωρ, Inger; †945), князь Кіевскій (912–945) = Св. Равноап. Ольга (Елена; ок. †969), княгиня Кіевская (945–960).
   • Святославъ І Игоревичъ (†972), великій князь Кіевскій (945–972), князь Новгородскій (945–969) = 1) неизвѣстно; 2) Малуша (наложница).
    • 1) Ярополкъ І Святославичъ (†11 іюня 978/980), великій князь Кіевскій (972–978/980) = гречанка.
     • Святополкъ І Окаянный (Пётръ; ок. 979—1019), князь Туровскій (съ 988), великій князь Кіевскій (1015—1016, 1018—1019).
    • 1) Олегъ Святославичъ (†977), князь Древлянскій (970–977).
    • 2) Св. Равноап. Владиміръ І Креститель (Василій; ок. 956 — 15 іюля 1015), великій князь Кіевскій (978–1015), князь Новгородскій (969–978) = 1) чехиня; 2) Рогнѣда Рогволодовна, княжна полоцкая; 3) Аделья; 4) другая чехиня; 5) царевна (царица) Св. блгв. кн Анна Ромейская, дочь императора Романа ІІ изъ Македонской династіи; 6) неизвѣстно.
     • 1) Вышеславъ Владиміровичъ (Виссавальдъ; 977–1010), князь Новгородскій (988–1010).
     • 2) Изяславъ Владиміровичъ (979–1001), князь Полоцкій (988—1001) = неизвѣстно. Родоначальникъ полоцкой вѣтви Рюриковичей.
     • 2) Мстиславъ Владиміровичъ.
     • 2) Св. блгв. кн. Ярославъ І Мудрый (Георгій; 978 — 20 февраля 1054), князь Ростовскій (987–1010), князь Новгородскій (1010–1034), великій князь Кіевскій (1016–1018; 1019–1054) = 1) Анна; 2) Св. Анна Новгородская (Ингигерда, Ирина), дочь короля Швеціи Олафа Щётконунга изъ дома Мунсё.
      • 1) Илья Ярославичъ (до 1018—?).
      • 2) Св. блгв. кн. Владиміръ Ярославичъ (Василій; 1020 — 4 октября 1052), князь Новгородскій (1034–1052).
       • Ростиславъ Владиміровичъ (Михаилъ; ок. 1038 — 3 февраля 1067), князь Ростовскій (до 1057), Владиміро-Волынскій (1057—1064) и Тмутараканскій (1064—1067). Родоначальникъ вѣтви Ростиславичей галицкихъ.
      • 2) королева Анастасія Ярославна (1023–1074/1094) = король Андрей І Венгерскій.
      • 2) Св. блгв. кн. Изяславъ Ярославичъ (Димитрій; 1024 — 3 октября 1078), князь Туровскій (до 1054), князь Новгородскій (1052–1054), великій князь Кіевскій (1054–1068, 1069–1073, 1077–1078) = Гертруда Польская, дочь короля Мешко ІІ.
       • Св. блгв. кн. Ярополкъ Изяславичъ (Пётръ; †22 ноября 1086), князь Волынскій (1078–1085; 1086–1086) и Туровскій (до 1086) = Кунигунда фонъ Орламюнде.
        • Анастасія Ярополковна (1074 — 3 января 1158) = князь Глѣбъ Всеславичъ Минскій.
         • потомство см. ниже.
        • дочь (въ нѣмецкихъ источникахъ Матильда; род. ок. 1076) = графъ Гюнтеръ Кефернбургскій, родоначальникъ графовъ Шварцбургскихъ.
        • Ярославъ Ярополковичъ (†11 августа 1102), князь Берестейскій.
        • Вячеславъ Ярополковичъ (†13 декабря 1104).
       • Святополкъ II Изяславичъ (1050—1113), князь Полоцкій (1069—1071), Новгородскій (1078—1088), Туровскій (1088—1093), великій князь Кіевскій (1093—1113).
        • Ярославъ Святополковичъ (Іоаннъ; ок. 1072 — май 1123), князь Владиміро-Волынскій (1097, 1100—1118), князь Вышгородскій 1100—1118, Туровскій (1100—1118). Родоначальникъ Турово-пинской вѣтви.
        • королева Сбыслава Святополковна (†1111) = король Болеславъ ІІІ Польскій (1085—1138).
        • королева Предслава Святополковна = король Альмошъ Хорватскій (1068—1129).
        • Брячиславъ Святополковичъ (Павелъ; 1104—1123), князь Туровскій (1118–1123).
        • Изяславъ Святополковичъ (†1127), князь Клецкій, князь Туровскій (1123)
        • Мстиславъ Святополковичъ (†1099), князь Брестскій (1093—1097), Новгородъ-Сѣверскій (1095—1097), Владиміро-Волынскій (1097—1099).
       • Мстиславъ Изяславичъ, князь Новгородскій (1054—1067).
       • Евпраксія Изяславна = Мешко Болеславичъ, польскій королевичъ.
      • 2) королева Елизавета Ярославовна (1025—1066) = король Харальдъ Суровый Норвежскій.
      • 2) Св. блгв. кн. Святославъ ІІ Ярославичъ (Николай) (1027—1076), князь Черниговскій (1054–1073), великій князь Кіевскій (1073–1076).
       • Глѣбъ Святославичъ (†30 мая 1078), князь Тмутараканскій (1064, 1066—1068), Новгородскій (1068—1073, 1077—1078), Переяславскій (1073—1077).
       • Романъ Святославичъ Красный (†1079), князь Тмутараканскій (1069–1079).
       • Св. блгв. кн. Давыдъ (Давидъ) Святославичъ (†1123), князь Переяславскій (1073—1076), князь Муромскій (1076—1093), князь Смоленскій (1093—1095, 1096—1097), князь Новгородскій (1094—1095), князь Черниговскій (1097—1123). Родоначальникъ Давыдовичей.
       • Олегъ Святославичъ (Михаилъ; †1115), князь Волынскій (1073—1078), князь Тмутараканскій (1083—1094), князь Черниговскій (1094—1097), князь Новгородъ-Северскій (1097—1115). Родоначальникъ Ольговичей.
       • Ярославъ Святославичъ (Панкратій; 1070-е — 1129), князь Муромскій и Черниговскій. Родоначальникъ Муромо-рязанской вѣтви.
      • 2) Всеволодъ І Ярославичъ (Андрей) (1030—1093), князь Переяславскій (1054–1073), Черниговскій (1073–1078), великій князь Кіевскій и Всея Руси (1076–1078; 1079—1093) = 1) дочь императора Константина ІХ Мономаха; 2) половецкая княжна Анна.
       • 1) Св. блгв. кн. Владиміръ ІІ Всеволодовичъ Мономахъ (1053—1125). Родоначальникъ Мономаховичей.
       • 1) Прп. Анна Всеволодовна (†1112).
       • 2) Ростиславъ Всеволодовичъ (Михаилъ; 1070 — 26 мая 1093), князь Переяславскій (1078—1093),
       • 2) императрица Евпраксія Всеволодовна (1069/1071–1109) = императоръ Генрихъ ІѴ.
       • 2) Екатерина (Ирина) Всеволодовна († 11 іюля 1108).
       • 3) Марія Всеволодовна.
      • 2) королева Анна Ярославна (1032/1036 — между 1075 и 1089) = король Генрихъ І Французскій.
      • 2) Вячеславъ Ярославичъ (1033—1057), князь Смоленскій.
       • Борисъ Вячеславичъ (ок. 1054 — 3 октября 1078), князь Черниговскій (1077), Тмутараканскій (1077–1078).
      • 2) Игорь Ярославичъ (1036—1060), князь Волынскій (1054–1057), князь Смоленскій (1057–1060).
       • Давыдъ Игоревичъ (ок.1055 — 25 іюля 1113), князь Тмутараканскій (1081–1083), Владиміро-Волынскій (1086–1099). Родоначальникъ Городенской вѣтви.
        • Всеволодъ Давыдовичъ (†1141).
         • Борисъ Всеволодовичъ (†не позднѣе 1166).
         • Глѣбъ Всеволодовичъ (†1170).
         • Мстиславъ Всеволодовичъ (†не ранѣе 1183).
        • Игорь Давыдовичъ.
       • Всеволодъ Игоревичъ, князь Дорогобужскій.
        • Мстиславъ Всеволодовичъ, князь Владиміро-Волынскій.
     • 2) Всеволодъ Владиміровичъ, князь Владиміра Волынскаго.
     • 2) Предслава Владиміровна, наложница польскаго князя Болеслава І Храбраго.
     • 2) Премислава Владиміровна (†1015) = принцъ Владиславъ Лысый Венгерскій (†1029).
     • 2) Мстислава Владиміровна, наложница польскаго князя Болеслава І Храбраго.
     • 3) Мстиславъ Владиміровичъ Удалой (Константинъ; †1036), князь Тмутараканскій (990/1010—1036), князь Черниговскій (1024—1036).
      • Евстафій Мстиславичъ (†1032/1033).
     • 3) Станиславъ Владиміровичъ, князь Смоленскій (1010—1015).
     • 3) Прп. Судиславъ Владиміровичъ (инокъ Савва; †1063), князь Псковскій (1014–1036).
     • 4) Святославъ Владиміровичъ, (†1015), князь Древлянскій (990—1015).
     • 5) Св. Борисъ Владиміровичъ (Романъ; †24 іюля 1015), князь Ростовскій (1010–1015).
     • 5) Св. Глѣбъ Владиміровичъ (Давидъ; †9 сентября 1015), князь Муромскій (1010–1015).
     • 6) Позвиздъ Владиміровичъ.
     • 5) королева Марія Владиміровна (†1087) = король Казимиръ І Польскій.
   • Глѣбъ Игоревичъ.

Полоцкая вѣтвь

 • Изяславъ І Владиміровичъ (979–1001), князь Полоцкій (988—1001) = неизвѣстно. Сынъ великаго князя Кіевскаго Владиміра І и полоцкой княжны Рогнѣды Рогволодовны.
  • Всеславъ І Изяславичъ (†1003), князь Полоцкій (1001–1003).
  • Брячиславъ І Изяславичъ (†1044), князь Полоцкій (1003–1044).
   • Всеславъ ІІ (І) Брячиславичъ (†14 апрѣля 1101), князь Полоцкій (1044–1101), великій князь Кіевскій (1068—1069).
    • Романъ Всеславич Полоцкій, князь Полоцкій.
    • Глѣбъ Всеславичъ Минскій, князь Полоцкій и Минскій = Анастасія Ярополковна, княжна Туровская.
     • Ростиславъ Глѣбовичъ (†ок. 1165), князь Минскій (1146—1151, 1159—1165), князь Полоцкій (1151—1159).
      • Глѣбъ Ростиславичъ, князь Друцкій (1151—1158).
     • Володарь Глѣбовичъ (†послѣ 1167), князь Городцовскій (1146—1167), князь Минскій (1151—1159, 1165—1167), князь Полоцкій (1167).
      • королева Софія Володаревна (около 1140—1198) = король Вальдемаръ I Датскій.
      • Владиміръ Володаревичъ (Woldemaro de Ploceke; 1140-е — 1216), князь Полоцкій (1184–1216).
      • Василько Володаревичъ (1140-е — 1222)
     • Всеволодъ Глѣбовичъ (†1159/1162), князь Изяславскій (1151—1159), князь Стрежевскій (1159 — до 1162)
     • Изяславъ Глѣбовичъ (†1134)
    • Борисъ (Рогволодъ) Всеславичъ, князь Полоцкій.
     • Рогволодъ (Василій) Борисовичъ (Рогволодовичъ) (ум. послѣ 1171), князь Полоцкій (1144—1151, 1159—1162), князь Друцкій (1127—1129, 1140—1144, 1158—1159, 1162—послѣ 1171).
      • Глѣбъ (ум. ок. 1186), князь Друцкій (послѣ 1171-ок. 1186).
      • Борисъ.
      • Всеславъ (ум. послѣ 1186), князь Друцкій.
      • прп. Евпраксія Полоцкая (ум. 8 мая 1243) = Ярославъ Владиміровичъ (ум. ок. 1245), князь Изборскій, Новоторжскій и Псковскій.
      • Ростиславъ.
       • Мовкольдъ. (?)
       • Давилъ. (?)
     • Иванъ Рогволодовичъ (ум. послѣ 1139).
     • Звенислава Рогволодовна (до 1127 — послѣ 1173), инокиня Евпраксія.
    • Давыдъ Всеславичъ, князь Полоцкій (1101—1127, 1128—1129).
     • Брячиславъ Давыдовичъ, князь Изяславскій (1127—1128)
     • Володша Давыдовичъ.
      • Андрей Володшичъ.
      • Брячиславъ (ум. до 1180)
       • Изяславъ.
       • Василько.
     • Микула Давыдовичъ.
      • Всеславъ Микуличъ, князь Логожскій.
    • Ростиславъ Всеславичъ, князь Полоцкій.
    • Святославъ Всеславичъ, князь Витебскій (1101—1129).
     • Св. Ефросинья Полоцкая.
     • Василько Святославичъ (ум. 1144), князь Полоцкій (1132—1144).
      • Всеславъ Васильковичъ (ум. ок. 1186), князь Витебскій (1132—1162, 1175—1178, 1180–1186), князь Полоцкій (1162—1167, 1167–1175, 1178–1180).
       • Владиміръ Всеславичъ (предположительно) (ум. 1216), князь Полоцкій.
       • Давыдъ Всеславичъ.
       • дочь = Ярополкъ Ростиславичъ Суздальскій.
      • Брячиславъ Васильковичъ (ок 1140 — ок. 1186), князь Изяславскій (1158–1159), князь Витебскій (1168–1175, 1178–1181).
       • Василько Брячиславичъ, князь Витебскій.
        • Брячиславъ Васильковичъ (ум. послѣ 1241), князь Витебскій (1221–1232), князь Полоцкій (1232–1241).
         • сынъ.
         • Александра (Параскева) = Александръ Ярославичъ Невскій.
         • дочь = Товтивилъ (1263/1264), князь Полоцкій (1243—1250, 1251—1252, 1252—1256, 1261—1263/1264).
         • Изяславъ (ум. ок. 1264), князь Витебскій (1264).
         • Василько (ум. 1297), князь Витебскій (1264—1297).
       • Всеславъ Брячиславичъ.
      • Изяславъ Васильковичъ (ум. до 1185).
      • Всеволодъ Васильковичъ (ум. послѣ 1185).
      • Ольга Васильковна (инокиня Евдокія).
      • Марія Васильковна = Святославъ Всеволодовичъ, князь Черниговскій и великій князь Кіевскій.
     • Гордислава Святославовна (мон. Евдокія) (ум. послѣ 1167 или 1173).
     • Вячеславъ Святославичъ (ум. послѣ 1167 или 1173).
     • Давыдъ Святославичъ (ум. после 1167 или 1173).
      • Борисъ Давыдовичъ (ум. послѣ 1184/1186), князь Полоцкій (1180—1184/1186).
       • Вячко (1175/1180-1224), князь Кукейноса (1203—1208), князь Юрьевскій (1223—1224).
       • Висвалдисъ (Всеволодъ) (ум. послѣ 1225), князь Герсикскій.
       • Романъ (ум. послѣ 1219).
       • Василько.
       • Владиміръ (Войцѣхъ) (ум. после 1217).

Ростиславичи галицкіе

 • Ростиславъ Владиміровичъ (Михаилъ; ок. 1038 — 3 февраля 1067), князь Ростовскій (до 1057), Владиміро-Волынскій (1057—1064) и Тмутараканскій (1064—1067). Сынъ князя Новгородскаго Владиміра Ярославича.
  • Рюрикъ Ростиславичъ (†1092), князь Перемышльскій (1085–1092).
  • Володарь Ростиславичъ (†1124), князь Перемышльскій (1092–1124).
   • Ростиславъ Володаревичъ (†1128), князь Звенигородскій (1092—1124), Перемышльскій (1124—1128).
    • Иванъ Ростиславичъ Берладникъ (†1162), князь Звенигородскій (1128–1144) и Галицкій (1144).
     • Ростиславъ Ивановичъ (†1189)
   • Ирина Володаревна = царевичъ Исаакъ Комнинъ, сынъ ромейскаго Императора Алексѣя I Комнина.
    • Андроникъ І Комнинъ (1118 — 12 сентября 1185), ромейскій Императоръ (1183–1185).
   • Владиміръ Володаревичъ (†1153), князь Звенигородскій (1124—1128), Перемышльскій (1128—1141), первый князь единаго Галицкаго княжества (1141–1153), основатель І Галицкой династіи.
   • дочь = Романъ Владиміровичъ Волынскій.
  • Блж. Василько Ростиславичъ (†1124), князь Теребовльскій (1085–1124).
   • Иванъ Васильковичъ (†1141), послѣдній князь Теребовльскій.
   • Ростиславъ Васильковичъ († между 1127 и 1141).
   • дочь = Вратиславъ, князь Брненскій.

І Галицкая династія

 • Владиміръ Володаревичъ (†1153), князь Звенигородскій (1124—1128), Перемышльскій (1128—1141), князь Галицкій (1141–1153) = Софія, дочь короля Каломана І Венгерскаго.
  • Ярославъ Владиміровичъ Осмомыслъ (ок. 1130 — 1 октября 1187), князь Галицкій (1153—1187) = 1) Ольга Юрьевна, дочь Юрія Долгорукаго; 2) Анастасія Чарга.
   • Ефросинья = за Игорь Святославичъ Новгородъ-Сѣверскій.
   • дочь = Мстиславъ Ростиславичъ Смоленскій.
   • Владиміръ Ярославичъ (1151–1159), князь Галицкій (1189—1199).
    • Василько Владиміровичъ (†1218).
    • Владиміръ (Иванъ / Іоаннъ) Владиміровичъ.
   • Вышеслава = князь Одонъ I Великопольскій.
   • 2) Олегъ Ярославичъ (†1188), князь Галицкій (1187—1188).
  • Марія (Анастасія) Владиміровна = князь Болеславъ Краковскій.
  • Евдокія Владиміровна = князь Генрихъ Сандомирскій.

Турово-пинская вѣтвь

 • Ярославъ Святополковичъ (Іоаннъ; ок. 1072 — май 1123), князь Владиміро-Волынскій (1097, 1100—1118), князь Вышгородскій 1100—1118, Туровскій (1100—1118).
  • Вячеславъ Ярославичъ (†1127), князь Клеческій.
  • Юрій І Ярославичъ (†1167), князь Пинскій (1142—1148, 1154—1157), Туровскій (1148/1149—1150, 1151—1154, 1157—1168).
   • Иванъ Юрьевичъ (†1170), князь Туровскій.
    • Андрей Ивановичъ (1195 – 1 іюня 1223), князь Туровскій (1195–1223).
     • Юрій ІІ Андреевичъ Туровскій.
      • Семёнъ Юрьевичъ Туровскій.
   • Святополкъ Юрьевичъ (†1190), князь Пинскій (1168–1190) и Туровскій.
    • Владиміръ Святополчичъ Пинскій († до 1228).
     • ? Владиміръ Пинскій.
      • Ѳёдоръ Владиміровичъ Пинскій.
      • Демидъ Владиміровичъ Пинскій.
      • Юрій Владиміровичъ Пинскій.
     • Михаилъ Владиміровичъ Пинскій.
    • Ростиславъ Святополчичъ Пинскій († послѣ 1232).
   • Ярославъ Юрьевичъ (†1184/1190), князь Клецкій и Пинскій.
    • ? Святославъ Ярославичъ Яновицкій (†1 іюня 1223).
   • Глѣбъ (Михаилъ) Юрьевичъ (†1195), князь Дубровицкій (1168—1190), Туровскій (1190—1195).
    • ? Ростиславъ Степаньскій.
     • Глѣбъ Ростиславичъ Степаньскій.
      • Иванъ Глѣбовичъ Степаньскій.
       • Владиміръ Ивановичъ Степаньскій.
    • Александръ Глѣбовичъ Дубровицкій (†1 іюня 1223). —> князья Святополкъ-Четверинскіе.
     • Георгій Александровичъ Дубровицкій.
   • Ярополкъ Юрьевичъ (†1190), князь Городецкій и Пинскій.
    • Юрій Ярополковичъ Несвижскій (†1 іюня 1223).
   • Анна Юрьевна (†1205) = Рюрикъ Ростиславичъ (†1212), великій князь Кіевскій.
   • Малфрида Юрьевна = Всеволодъ Ярославичъ, князь Луцкій
  • Софья Ярославна (†1158) = Ростиславъ Глѣбовичъ, князь Минскій.
  • Прибыслава Ярославна = князь Ратиборъ I Западнопоморскій.

Давыдовичи

 • Св. блгв. кн. Давыдъ (Давидъ) Святославичъ (†1123), князь Переяславскій (1073—1076), князь Муромскій (1076—1093), князь Смоленскій (1093—1095, 1096—1097), князь Новгородскій (1094—1095), князь Черниговскій (1097—1123). Сынъ великаго князя Кіевскаго Святослава ІІ Ярославича.
  • Прп. Николай (Святославъ) Святоша (ок. 1080–1143).
  • Ростиславъ Давидовичъ (†1120).
  • Всеволодъ Давидовичъ.
  • Владиміръ Давидовичъ (†12 мая 1151), князь Черниговскій (1139—1151).
   • Святославъ Владиміровичъ (†1167), князь Вщижскій (1157—1167).
  • Изяславъ ІІІ Давидовичъ (†6 марта 1161), князь Стародубскій (1146—1147), Черниговскій, Великій князь Кіевскій (1155, 1157–1158, 1161).

Ольговичи

 • Олегъ Святославичъ (Михаилъ; †1115), князь Волынскій (1073—1078), князь Тмутараканскій (1083—1094), князь Черниговскій (1094—1097), князь Новгородъ-Северскій (1097—1115). Сынъ великаго князя Кіевскаго Святослава ІІ Ярославича.
  • Всеволодъ ІІІ Ольговичъ (Кириллъ; ок. 1094 — 1 августа 1146), князь Сѣверскій (1115—1127), Черниговскій (1127—1139), Великій князь Кіевскій (1139—1146).
   • Святославъ (ІѴ) Всеволодовичъ (Михаилъ, ок. 1123—1194), князь Владиміро-Волынскій (1141-46), Туровскій (1142, 1154), Новгородъ-Сѣверскій (1157-64), Черниговскій (1164-77), Великій князь Кіевскій (1174, 1177-80, с 1182).
    • Олегъ Святославичъ (Константинъ, †1204), князь Лопасненскій (1176), Вирскій (1185), Стародубскій (с 1190), Черниговскій (1201—1204).
     • Давыдъ Ольговичъ.
      • Владиміръ Давыдовичъ.
      • Мстиславъ Давыдовичъ Новгородъ-Сѣверскій (Ѳёдоръ; *1193), князь Стародубскій и Новгородъ-Сѣверскій.
       • Дмитрій Мстиславичъ.
      • Константинъ Давыдовичъ Новгородъ-Сѣверскій.
     • Глѣбъ Ольговичъ.
     • Александръ Ольговичъ.
     • Рюрикъ (Константинъ) Ольговичъ.
      • ? Александръ Константиновичъ.
       • Михаилъ Александровичъ Черниговскій.
    • Всеволодъ (ІѴ) Святославичъ Чермный (†1215), князь Черниговскій и Великій князь Кіевскій.
     • Св. блгв. кн. Михаилъ (І) Всеволодовичъ (1179—1246), князь Переяславскій (1206), Новгородскій (1224, 1229), Черниговскій (1223/1226—1246), Галицкій (1235—1239), Великій князь Кіевскій (1238—1239, 1241—1243).
      • Марія Михайловна (†1271) = Василько Константиновичъ Ростовскій.
      • Ростиславъ Михайловичъ (1227–1262), князь Новгородскій (1229—1230), князь Галицкій (1238, 1241), князь Черниговскій (1241—1243), банъ Славоніи (1247—1248) и Мачвы (1248—1262) = Анна Венгерская.
       • Бела Ростиславичъ, банъ Мачвы (1262—1272) и Босніи (1270—1272), былъ убитъ въ ноябрѣ 1272 года.
       • Михаилъ Ростиславичъ, банъ Босніи (1262—1270), былъ убитъ въ 1270 году.
       • царица Анна (Елизавета) Ростиславна (†1272/1298) = 1) Михаилъ I Асень, царь Болгаріи; 2) Коломанъ II Асень, царь Болгаріи; 3) Моишъ II Дарои, палатинъ Венгріи.
       • Кунгута (Кунигунда) Ростиславна (1245—1285) = 1) Пржемыслъ Оттокаръ II, король Чехіи, 2) Завишъ из Фалькенштейна
       • Агриппина Ростиславна (†1305) = князь Лешекъ II Чёрный.
      • Св. Евфросинія Суздальская.
      • Семёнъ (Симеонъ) Михайловичъ, князь Глуховскій —> князья Глуховскіе и Новосильскіе.
       • Михаилъ, князь Глуховскій.
       • Александръ (убитъ въ сентябрѣ 1326), князь Новосильскій.
       • Всеволодъ, князь Устивскій.
      • Юрій Михайловичъ —> князья Оболенскіе, Волконскіе, Долгоруковы и Барятинскіе.
      • Романъ Михайловичъ (Старый) (ум. послѣ 1288), князь Брянскій, Черниговскій (съ 1263).
       • Михаилъ Романовичъ (ум. послѣ 1307), князь Брянскій.
       • Св. блгв. кн. Олегъ Брянскій (ум. 1307), князь Брянскій и Черниговскій.
       • Александръ Брянскій.
        • Василій Александровичъ.
        • Михаилъ Александровичъ.
         • Романъ Михайловичъ, князь Брянскій (1356, 1370-е) и великій князь Черниговскій (до 1401), смоленскій намѣстникъ великаго князя Литовскаго Витовта (1395—1401).
     • Андрей Всеволодовичъ (†1263), князь Черниговскій.
     • Агаѳья Всеволодовна (†1238) = Юрій Всеволодовичъ Владимірскій
     • Вѣра-Олёна Всеволодовна = Михаила Всеволодовича Пронского.
     • Святославъ Всеволодовичъ (уп.1232), князь Трубчевскій (1196—послѣ 1232).
      • Борисъ Святославичъ.
      • Василій Святославичъ.
      • Андрей Святославичъ.
    • Владиміръ Святославичъ (Борисъ; †1201), князь Вщижскій и Новгородскій.
     • Филиппъ.
     • Борисъ.
     • Давыдъ.
     • Андрей.
     • Святославъ (Дмитрій).
    • Глѣбъ Святославичъ (Пахомій; †1217), князь Коломенскій (1179), Каневскій (1182—1190), Бѣлгородскій (1205—1206), Переяславскій (1210—1212), Черниговскій (1212—1217).
     • Мстиславъ († послѣ 1239), князь Черниговскій (1238).
      • Андрей (†1245), князь Черниговскій или Новгородъ-Северскій.
      • сынъ (1233—1245).
     • императрица Евфимія = Императоръ Алексѣей ІѴ Ангелъ.
     • дочь = Владиміръ Стародубскій.
     • Антоній.
     • Михаилъ.
     • Анисимъ.
     • Романъ.
     • Иванъ.
    • Мстиславъ Святославичъ (Пантелеймонъ; †31 мая 1223), князь Черниговскій и Козельскій.
     • Дмитрій (Василько) (ум. 31 мая 1223), князь Козельскій.
      • Михаилъ.
       • Мстиславъ.
        • Титъ Мстиславичъ (ум. послѣ 1365), князь Козельскій.
         • Святославъ Титовичъ (ум. послѣ 1377), князь Карачевскій. = Ѳеодора Ольгердовна.
          • Юрій Святославичъ, удѣльный князь Мосальскій. —> князья Мосальскіе.
           • Владиміръ.
           • Василій.
           • Семёнъ.
          • Мстиславъ Святославичъ, удѣльный князь Карачевскій.
           • Иванъ Мстиславичъ Хотетъ.
            • Михаилъ Ивановичъ. —> князья Хотетовскіе.
          • Ѳёдоръ Святославичъ, княжичъ Карачевскій.
          • Василій Святославичъ.
          • Святославъ Святославичъ.
         • Василій Титовичъ.
         • Ѳёдоръ Титовичъ.
         • Иванъ Титовичъ (ум. послѣ 1371), князь Козельскій.
          • Юрій (ум. послѣ 1408), князь Козельскій, воевода Ржевскій.
          • Романъ, князь Козельскій и Перемышльскій.
           • Андрей.
            • Владиміръ.
             • Семёнъ.
              • Михаилъ.
               • Иванъ.
                • Борисъ.
                 • Ѳёдоръ.
                  • Иванъ Ѳёдоровичъ Горчакъ, намѣстникъ въ Карачевѣ (1538), воевода въ Ряжскѣ (1563-1564). —> князья Горчаковы.
            • Мокей.
            • Евстаѳій.
           • Григорій.
          • Ѳёдоръ Ивановичъ Елецкій (ум. 1414/1415).
           • Иванъ. —> князья Елецкіе.
          • дочь.
        • Святославъ Мстиславичъ (ум. 1310), князь Карачевскій.
        • Пантелеймонъ Мстиславичъ, князь Карачевскій или Звенигородскій.
         • Василій Пантелеймоновичъ.
        • Андрей Мстиславичъ (ум. 1339), князь Звенигородскій и Козельскій.
         • Ѳёдоръ Андреевичъ. —> князья Звенигородскіе.
         • Иванъ Андреевичъ. —> князья Болоховскіе.
      • Ѳёдоръ.
     • Андрей.
     • Иванъ Мстиславичъ (ум. ок. 1238), князь Козельскій (1223—1238).
      • Василій Ивановичъ, князь Козельскій.
     • Гавріилъ.
    • дочь = Романъ Глебовичъ Рязанскій.
    • Болеслава Святославна = Владиміръ Ярославичъ, княжичъ Галицкій. Авторъ «Слова о полку Игоревѣ».
    • дочь = Мстиславъ Владиміровичъ Трипольскій.
   • Ярославъ Всеволодовичъ (1139—1198), князь Черниговскій (с 1177).
    • Ростиславъ Ярославичъ (Иванъ; 24.07.1171—послѣ 1212), князь Сновскій (1181—1203), Вышгородскій (1212).
    • Ярополкъ Ярославичъ (Гавріилъ).
     • Всеволодъ Ярополковичъ, князь Черниговскій (1246—1261).
   • Анна Всеволодовна = Иванъ Васильковичъ (†1141), князь Галицкій.
   • Звенислава-Анастасія Всеволодовна (†1155-60) = Болеславъ I (†1201), князь Силезско-Вроцлавскій.
   • дочь = Иванъ Васильковичъ князь Галицкій.
   • Владиміръ Всеволодовичъ (†1201), князь Черниговскій (1198—1201).
  • Св. блгв. кн. Игорь ІІ Ольговичъ (Георгій;†1147), великій князь Кіевскій (1146).
  • Глѣбъ Ольговичъ (†1138), князь Курскій.
   • Изяславъ Глѣбовичъ.
   • Ростиславъ Глѣбовичъ.
  • Святославъ Ольговичъ (Николай; †1164), князь Новгородскій (1136—1138, 1140—1141), Курскій (1138—1139, 1149), Стародубскій и Бѣлгородскій (1141—1146), Новгородъ-Сѣверскій (1146—1157), Туровский (1149—1151), Черниговскій (1157—1164).
   • Олегъ Святославичъ (ок. 1137 — 18 января 1180), князь Путивльскій (1157—1159), Курскій (1159—1164), Новгородъ-Сѣверскій (с 1164).
    • Святославъ Ольговичъ (Борисъ; 1167—?), князь Рыльскій.
     • Олегъ Курскій.
      • Юрій, князь Курскій.
      • Дмитрій, князь Курскій.
      • Марія = Всеволодъ Константиновичъ (уб. 1238), князь Ярославскій.
     • Мстиславъ Святославичъ (убитъ монголами въ 1241 году), князь Рыльскій (послѣ 1191—1241).
      • Андрей Мстиславичъ (предположительно) (уб. 1245)
      • Олегъ Мстиславичъ (уб.1285)
   • дочь = князь Владиміръ Андреевичъ.
   • дочь = Романъ Ростиславичъ Смоленскій.
   • Марія Святославна (1149—1189?) = Ярополкъ Изяславичъ.
   • Игорь Святославичъ (1151—1202), князь Новгородъ-Сѣверскій (1180—1198), князь Черниговскій (1198—1201) = Ефросинья Ярославна, дочь галицкаго князя Ярослава Владиміровича Осмомысла. 1)
    • Владиміръ Игоревичъ (Пётръ; 8 октября 1170 — послѣ 1211), князь Путивльскій (1185—1198, 1208—1210), князь Новгородъ-Сѣверскій (1198—1206), князь Галицкій (1206—1208, 1210—1211).
     • Изяславъ ІѴ Владиміровичъ (род. 1186), князь Теребовльский (1210), Путивльскій, Новгородъ-Сѣверскій (до 1235), Великій князь Кіевскій (1235—1236).
     • Всеволодъ Владиміровичъ.
    • Олегъ Игоревичъ (Павелъ; 1175—1205?)
    • Святославъ Игоревичъ (Адріанъ; 1176 — уб. сентябрь 1211), князь Владиміро-Волынскій (1205—1206), князь Перемышльскій (1209, 1210—1211).
     • Агаѳья Святославовна.
    • Романъ Игоревичъ (уб. сентябрь 1211), князь Звенигородскій (1206—1208, 1210—1211), князь Галицкій (1208—1210).
     • Иванъ Романовичъ, князь Путивльскій.
     • Константинъ.
     • Михаилъ.
    • Ростиславъ Игоревичъ (уб. сентябрь 1211), князь Теребовльскій (1210—1211).
    • дочь = Давыдъ Ольговичъ, княжичъ Стародубскій.
   • Всеволодъ Святославичъ Буй-Туръ (1153?—1196), князь Трубчевскій и Курскій (1180—1196).
    • Святославъ Всеволодовичъ, князь Трубчевскій.

Муромо-рязанская вѣтвь

Мономаховичи

Городенская вѣтвь

1)
Герой Слова о полку Игоревѣ.
Династія Рюриковичей.1650286751.txt.gz · Послѣднее измѣненіе: 2022/04/18 15:59