Инструменты пользователя

Инструменты сайта


Орѳографическій словарь. Буква Б

Орѳографическій словарь. Буква ББаалъ
баба
Баба
бабёнка
бабиться
бабій
бабкинъ
бабка
бабникъ
бабскій
бабьё
бабье лѣто
бабочка
бабушечка
бабушка
бабушкинъ
Баб-эль-Мандебскій проливъ
баварецъ
Баварія
багажный
багажъ
Багамскіе острова
Багдадъ
багетный
багетъ
Багія
багорище
багорникъ
багоръ (УДАРЕНІЕ НА ПОСЛѢДНІЙ СЛОГЪ)
багоръ (УДАРЕНІЕ НА ПЕРВЫЙ СЛОГЪ)
багреный
багренье
багрецовый
багрецъ

20 (л/п 16-а)

багрильщикъ
багрить (УДАРЕНІЕ НА ПЕРВОМЪ СЛОГѢ)
багрить (УДАРЕНІЕ НА ВТОРОМЪ СЛОГѢ)
багровый
багровѣть
Багряное море
Багрянородый
багряный
багульникъ
Бадахосъ
бадеечка
бадейка
бадейный
бадейщикъ
баденскій
Баденъ-Баденъ
бадья
базальтовый
базальтъ
базанить
базарный
базаръ
Базель
Базилика
базиликъ
базиліане
базисъ, или база NB
байдара
Байдарскія ворота
байка
Байкалъ
байковый
Байонна
байрамъ, бейрамъ NB
Байрейтъ
Байронъ мысъ
байховый
бакалаврскій
бакалаврство
бакалавръ
бакалейный
баканный
баканъ
бакаутовый
бакаутъ
бакенбарды
бакенъ
Бакинскіе острова
Баккара
баклага (ВАЖНОЕ СЛОВО)
баклажка
баклушничать
бактерія
Баку
бакша, бакча, бахча NB
бакшишъ
бакъ
балаганный
балаганчикъ
балаганъ
балагурить
балагуръ
Балаклава
балаклавскій
балалаечка
балалаечный
балалайка
баламутить
баламутный
баламутъ
балансёрка
балансёръ
балансированіе
балансировать
балансъ
Балаханы
Балахна
балахонный
балахонъ
балашевскій
Балашовъ
балда
балдахинный
балдахинъ
балдѣть
Балеарскіе острова
балерина
балетмейстеръ
балетный
балетоманія
балетъ
балка
Балканы
Балканскія горы
балконный
балконъ
баллада
балластный

21 (л/п 16-б) 2014.05.03

балластъ
Балленштедтъ
баллиста
баллистика
баллонъ
баллотированіе
баллотированный
баллотировать
баллотировка
баллъ
баловать
баловень
баловной
балочный
Балта (ПЕРВОЕ ИЗЪ ДВУХЪ - СЪ ЗАГЛАВНОЙ)
балта
Балтимора
Балтійское море
балтскій NB
Балхашъ
балъ
балыковый
балыкъ
бальзаминовый
бальзаминъ
бальзамированіе
бальзамировать
бальзамировщикъ
бальзамическій
бальзамъ
бальнеографія
бальный
балюстрада
балюстрадный
балясина
балясничать
балясы
бамбуковый
бамбукъ
банальный
Банана
банановый
бананъ
Бангвеоло
Бангкокъ
банда (СНАЧАЛА - СО СТРОЧНОЙ)
Банда
бандажистъ
бандажный
бандажъ
бандеролить
бандероль
бандерольный
бандитъ
бандура
бандуристъ
банка
банкетный
банкетъ
банкирскій
банкиръ
Банко
банковый
банкомётъ
(банкротиться) банкрутиться NB
(банкротство) банкрутство NB
(банкротъ) банкрутъ NB
банкъ
банный
бантъ
Бантышъ Каменскій
банщикъ
банщина
банъ
банька, баня NB
баобабъ
Баптистерій
баптисты
барабанить
барабанный
барабанчикъ
барабашщикъ
барабанщичій
барабанъ
Барабинская степь
бараки
бараній
баранка
баранъ
Баратынскій
барахтанье
барахтаться
барачный
барашекъ
барашковый
Барбадосъ
Барбара
барбаризмъ и варваризмъ NB
барбарисовый
барбарисъ
Барбаросса
барбитонъ
(баргамотъ) бергамотъ NB
Баргузинъ
барда

22 (л/п 16-а)

Барды
бардъ
баре и бара NB (это форма мн. ч.)
барежевый
барежъ
барельефный
барельефъ
баржа
баржевый
Бари
барійскій
баринъ NB (есть формы мн. ч.)
баритонъ
баричъ
барій
барка
баркаролла
баркасный
баркасъ
бармы
Барнаулъ
барнаульскій
барометрическій
барометръ
баронесса
баронеть
баронскій
баронство
баронъ
барочный
барретъ
баррикады
баррикадировать
баррикадный
Барселона
барствовать
барсукъ
барсучокъ
барсучій
барсъ
бархатецъ
бархатка
бархатный
барченокъ
барчукъ
баршить
барынинъ
барынька
барыня
барышникъ
барышнинъ
барышничать
барышническій
барышничій
барышня
барышъ
барьерный
барьеръ
басенка
басенникъ
басенный
басистъ
басистый
басить
басище
баскій и баской NB
Баскунчакъ
басма
Басмановъ
баснописецъ
баснословный
баснословъ
баснь и басня NB
басовый и басовой NB
басонный
басонъ
басонщикъ
басочекъ
Басра
бассейный
бассейнъ
Бассовъ проливъ
Бастилія
бастіонный
бастіонъ
бастонада
басурманъ (бусурманъ) NB
басъ
батавецъ
Батавія
баталіонный и батальонный NB
баталіонъ и батальонъ NB
баталистъ
баталія
батальный
батарейный
батарея
батенька
батистовка
батистовый
батистъ
Баторіи
батракъ

23 (л/п 17-б)

батумскій
Батумъ
Батуринъ
Батый
батька
батюшка
Батюшковъ
баулецъ
баулъ
баульчикъ
Бауценъ
Баффинова земля
Баффиновъ заливъ
бахвалиться
бахвальство
бахвалъ
бахмачскій
Бахмачъ
Бахмутъ
бахрома
бахромистый
бахромка
Бахтемиръ
Бахусъ
бахча
Бахчисарай
бахчисарайскій
бацилла
бацилловый
башенка
башенный
баши-бузуки
башибузукскій
башка
башкирскій
башкиры
башковатый
башлыковый
башлыкъ
башмакъ
башмачникъ
башмачный
башня
баштанъ
баядерка
Баязетъ, или Баязидъ NB
бдительность
бдительный
бдѣніе (всенощное)
бдѣть
бегемотъ
бедренный
бедро, мн. ч. бёдра, р. п. бёдръ и бёдеръ NB
бедуинъ
безалаберничать
безалаберность
безалаберный
безансонскій
Безансонъ
безапелляціонность
безапелляціонный
безбожіе
безбожникъ
безбожница
безбожничанье
безбожничать
безбожнически
безбожническій
безбожничество
безбожно
безбожность
безбожный
безболѣзненно
безболѣзненность
безболѣзненный
Безбородко
безбородость
безбородный
безбоязненно
безбоязненность
безбоязненный
безбрачіе
безбрачно
безбрачный
безбрежность
безбрежный
безбѣдно
безбѣдность
безбѣдный
безбѣдственно
безбѣдственный
безведреный
безведріе
безвинно
безвинность
безвинный
безвиновность
безвиновный
безвкусіе
безвкусно
безвкусный
безвлажность
безвлажный
безвластіе
безвластность
безвластный
безводіе
безводный
безвозбранно
безвозбранность
безвозбранный
безвозвратно
безвозвратность
безвозвратный
безвозмездіе
безвозмездно
безвозмездный и безмездный NB

24 (л/п 18-а)

безволосіе
безволосый
безвредничать
безвредно
безвредность
безвредный
безвременіе
безвременно
безвременность
безвременный
безвыходно
безвыходность
безвыходный
безвыѣздный
безвѣдомо
безвѣдомый
безвѣріе
безвѣрничать
безвѣрный
безвѣстно
безвѣстность
безвѣстный
безвѣтреность NB
безвѣтреный NB
безвѣтріе
безглавіе
безглавый
безглазіе
безглазый
безгласіе
безгласно
безгласность
безгласный
безгнѣвно
безгнѣвность
безгнѣвный
безголовый
безголосіе
безголосый
безграмотно
безграмотность
безграмотный
безграничіе
безгранично
безграничность
безграничный
безгрѣшіе
безгрѣшничать
безгрѣшно
безгрѣшность
безгрѣшный
бездарно
бездарность
бездарный
безденежно
безденежность
безденежный
безденежье
бездна
бездождіе
бездождный
бездоимочно
бездоимочность
бездоимочный
бездоказательно
бездоказательность
бездоказательный
бездолжностный
бездолжный
бездольный
бездомникъ
бездомница
бездомность
бездомный
бездомовный
бездонность
бездонный
бездорожица
бездорожіе
бездорожный
бездушіе
бездушно
бездушность
бездушный
бездымный
бездыханный
бездѣйственный
бездѣйствіе
бездѣйствовать
бездѣлица
бездѣліе
бездѣлка (ИНТЕРЕСНОЕ СЛОВО)
бездѣлочка
бездѣлушка
бездѣлье
бездѣльникъ
бездѣльница
бездѣльничанье
бездѣльничать
бездѣльнически
бездѣльническій
бездѣльничество
бездѣльно
бездѣльный
бездѣтно
бездѣтность
бездѣтный
бездѣтство
бездѣтствовать
безжалостно
безжалостность
безжалостный
безжизненно
безжизненность
безжизненный
безжильность
безжильный
беззаботливо
беззаботливость
беззаботливый
беззаботничать
беззаботно
беззаботность
беззаботный
беззаконіе
беззаконникъ
беззаконничать
беззаконно
беззаконность
беззаконный
беззаконствовать
беззачётность
беззачётный
беззащитно
беззащитность
беззащитный
беззвучіе
беззвучно
беззвучность

25 (л/п 18-б) 2014.05.04

беззвучный
беззвѣздный
безземелье
безземельность
безземельный
беззлобивый
беззлобіе
беззлобно
беззлобный
беззлобствовать
беззубіе
Беззубцевы
беззубый
безкачественность
безкачественный
безколѣнность
безколѣнный
безколѣночный
безконечно
безконечность
безконечный
безкорыстіе
безкорыстничать
безкорыстно
безкорыстный
безкостность
безкостный
безкровіе
безкровно
безкровный
безкручинно
безкручинность
безкручинный
безкрыліе
безкрылый
безлепестіе
безлепестковый
безлиственность
безлиственный
безлично
безличность
безличный
безлопастный
безлуніе
безлунность
безлунный
безлѣностно
безлѣностный
безлѣсіе
безлѣсный
безлюдіе
безлюдность
безлюдный
безлюдіе (ЭТО СЛОВО ЛИШНЕЕ, ВЫШЕ ОНО ЕСТЬ) NB
безмездіе
безмездно
безмездность
безмездный
безменный
безменчикъ
безменъ
безмозглость
безмозглый
безмолвіе
безмолвно
безмолвный
безмолвствованіе
безмолвствовать
безмужіе
безмужій
безмужняя
безмѣрно
безмѣрность
безмѣрный
безмѣстность
безмѣстный
безмятеженъ
безмятежіе
безмятежность
безмятежный
безнадёжно
безнадёжность
безнадёжный
безнаказанно
безнаказанность
безнаказанный
безначаліе
безначально
безначальный
безневѣстная
безногій
безножіе
безносый
безнравствененъ
безнравственно
безнравственность
безнравственный
безо = безъ NB
безобидно
безобидный
безоблачно
безоблачность
безоблачный
безобразенъ
безобразить
безобразникъ
безобразно
безобразный
безоброчный
безоговорочно
безопасно
безопасность
безопасный
безоружность
безоружный
безостановочно
безостановочность
безостановочный
безотбойно
безотбойный
безотвѣтіе
безотвѣтно
безотвѣтность
безотвѣтный
безотвѣтственно
безотвѣтственность
безотвѣтственный
безотвязно
безотвязность
безотвязный
безотговорочно
безотговорочный
безотлагательно
безотлагательность
безотлагательный
безотложно
безотложность

26

безотложный
безотлучно
безотлучность
безотлучный
безотмѣнно
безотмѣнный
безотносительность
безотносительный
безотрадно
безотрадность
безотрадный
безотходно
безотходный
безотчетно (НЕ УКАЗАНО Ё)
безотчетность (НЕ УКАЗАНО Ё)
безотчетный (НЕ УКАЗАНО Ё)
безошибочно
безошибочность
безошибочный
безпалый
безпамятливость
безпамятливый
безпамятность
безпамятный
безпамятство
безпаспортный
безпечаліе
безпечально
безпечальный
безпечно
безпечность
безпечный
безплатно
безплатность
безплатный
безплеменный
безплодіе
безплодно
безплодность
безплодный
безплотіе
безплотный
безповоротно
безповоротность
безповоротный
безподобіе
безподобный
безпокойно
безпокойность
безпокойный
безпокойствіе
безпокойство
безпокоить
безпокоиться
безпокоятъ
безполезно
безполезность
безполезный
безполіе
безполый
безпомощно
безпомощность
безпомощный
безпомѣстный
безпоповцы
безпоповщина
безпористость
безпористый
безпорочно
безпорочность
безпорочный
безпорядокъ
безпорядочно
безпорядочный
безпошлинность
безпошлинный
безпощадно
безпощадность
безпощадный
безправіе
безправность
безправный
безпредѣльно
безпредѣльность
безпредѣльный
безпрекословіе
безпрекословность
безпрекословный
безпремѣнно
безпремѣнный
безпрепятственно
безпрепятственность
безпрепятственный
безпрерывно
безпрерывность
безпрерывный
безпрестанно
безпрестанный
безпримѣрно
безпримѣрность
безпримѣрный
безпристрастіе
безпристрастничать
безпристрастно
безпристрастность
безпристрастный
безпричинно
безпричинность
безпричинный
безпріютно
безпріютность
безпріютный
безпробудно
безпробудный
безпросыпно
безпросыпность
безпросыпный
безпутица
безпутникъ
безпутничать
безпутно
безпутность
безпутный
безпутство
безпутствовать
безпутье
безраздѣльно
безраздѣльность
безраздѣлный
безразличіе
безразлично
безразличность
безразличный
безразсудно
безразсудность

27 (л/п 19-б)

безразсудный
безразсудство
безродіе
безродность
безродный
безродье
безропотно
безропотность
безропотный
безрукій
безрукость
безрыбный
безрыбье
безсемейность
безсемейный
безсердечіе
безсердечно
безсердечность
безсердечный
безсиліе
безсильничать
безсильно
безсильный
безславить
безславіе
безславно
безславный
безсловесно
безсловесность
безсловесный
безсловно
безсловный
безслѣдность
безслѣдный
безсмертіе
безсмертно
безсмертность
безсмертный
безсмысленно
безсмысленность
безсмысленный
безсмыслица
безсмысліе
безсмѣнно
безсмѣнный
безсмѣтный
безсовѣстничать
безсовѣстно
безсовѣстность
безсовѣстный
безсодержательность
безсодержательный
безсонница
безсонно
безсонный
безспорно
безспорность
безспорный
безсребренникъ
безсребренница
безсрочно
безсрочно-отпускной
безсрочность
безсрочный
безстрастіе
безстрастно
безстрастность
безстрастный
безстрашіе
безстрашно
безстрашный
безстыдникъ
безстыдница
безстыдно
безстыдный
безстыдство
безстыжій
безсчётно
безсчётность
безсчётный
безсѣмянка
безталанность
безталанный
безтолковіе
безтолково
безтолковость
безтолковый
безтолочь
безтрепетно
безтрепетность
безтрепетный
безтѣлесность
безтѣлесный
безубыточно
безубыточность
безубыточный
безугомонно
безугомонность
безугомонный
безукоризненно
безукоризненность
безукоризненный
безумецъ
безуміе
безумно
безумный
безумолку и безъ-умолку NB
безумолочно
безумолочный
безумство
безумствовать
безумѣть
безупрёчно NB (ё)
безупрёчность NB (ё)
безупрёчный NB (ё)
безупустительно
безупустительный
безурочно
безурочность
безурочный
безурядица
безурядный
безусловно
безусловность
безусловный
безуспѣшно
безуспѣшность
безуспѣшный
безустали и безъ-устали NB
безустально
безутѣшно
безутѣшность
безутѣшный
безухій (УКАЗАНО 2 ВАРІАНТА ПЕРЕНОСА СЛОВЪ)

28 (л/п 20-а)

безучастіе
безучастность
безучастный
безхвостіе
безхвостый
безхитростно
безхитростность
безхитростный
безцвѣтить
безцвѣтность
безцвѣтный
безцеремонность
безцеремонный
безцѣнно
безцѣнность
безцѣнный
безцѣнокъ
безчеловѣчіе
безчеловѣчничать
безчеловѣчно
безчеловѣчность
безчеловѣчный
безчестить
безчестіе
безчестно
безчестность
безчестный
безчиніе
безчинство
безчинствовать
безчисленно
безчисленность
безчисленный
безчленный
безчувственно
безчувственность
безчувственный
безчувствіе
безшерстный
безщадный
безъ-ведома NB
безызвѣстно
безызвѣстность
безызвѣстный
безымённо
безымённый
безымянка
безыскуственно
безыскуственность
безыскуственный
безысходно
безысходность
безысходный
безъязычіе
безъязычный
Бейрутъ
бейфутъ
бекасъ
бекешъ
бекрень (на бекрень) NB
Белебей
белемнить
белена
белиберда
беленной
белладонна
белладонный
Беллерофонъ
беллетристика
беллетристическій
беллетристъ
белловаки
Беллона
Белуджистанъ
бельведерный
бельведеръ
бельвю
бельгіецъ
бельгійскій
Бельгія
бельмесъ
Бельфастъ
бельэтажный
бельэтажъ
бемоль
бемскій хрусталь
Бенаресъ
Бенгалія (область)
бенгальскій
Бенгуэла
бендерскій
Бендеры (городъ)
Бендинъ (городъ)
Бенедиктовъ
бенефисный
бенефисъ
бенефиціальный
бенефиціантка
бенефиціантъ
бенефиція
бензель (веревка)
бенуаръ
Бенуэ
беотіецъ
беотійскій
Беотія (страна)
Берберія
берберъ
Бергамо
бергамотъ (груша)
Бергенъ
бергмейстеръ
бергпробиреръ
бердичевскій

29 (л/п 20-б) 2014.05.05

Бердичевъ (городъ)
бёрдо
бердышъ (топоръ)
бердянскій
Бердянскъ (городъ)
береговище
береговой
берегъ
бережёный, бережёнъ NB
бережокъ
берёза
берёзанька NB
Березина
березнякъ
берёзовка
берёзовскій
берёзовый
Берёзовъ
берёзочка
берейторскій
берейторство
берейторъ
беременная
беременѣть
берёста
берестъ (дерево)
берестяной
беретъ
беречь
беречься
бериллъ и вериллъ NB
Берингово море
Беринговъ проливъ
Берингъ
берковецъ (мѣра)
берлинъ (карета) (NB СНАЧАЛА - СО СТРОЧНОЙ БУКВЫ)
Берлинъ (городъ)
берлога
берложій
Бермутскіе острова NB
Бернъ
бертолетова соль
Бертолетъ (химикъ)
берцо и бёрце NB
берцовый
Берында
бесермен, см. басурманъ NB
Бессарабія (область)
Бессарабская губернія
бессарабскій
бестія (скотина)
Бестужевъ-Рюминъ
бесѣда
бесѣдка
бесѣдованіе
бесѣдовать
бесѣдочка
Бетховенъ (композиторъ)
Бецкій
бечева (канатъ)
бечеваніе
бечевать суда
бечёвка
бечёвочка
бечевой
Бештау, Бешту NB
библейскій
библіографическій
библіографія
библіографъ
библіоманія
библіоманъ
библіотека
библіотекарскій
библіотекарь
библіотечка
библіотечный
библіофилъ
библіофильскій
библія NB
бивакъ и бивуакъ NB
бизоновый
бизонъ (быкъ)
биквадратный
биквадратъ
билетный
билетъ
Билефельдъ
билліонный
билліонъ
билль
биль (шаръ)
бильярдный
бильярдъ
бильбоке
Биль-Біеннъ
билонъ и биллонъ (серебро) NB
бинокль
биномный
биномъ (математическая величина)
бинтовать
бинтъ
биржа
биржевикъ
биржевой
Бирзула

30 (л/п 21-а)

Биркенфельдъ (княжество)
Бирма, или Бирманская имперія NB
Бирмингамъ (городъ)
бироновщина
Биронъ (регентъ)
бирюза (драгоцѣнный камень)
бирюзовый
бирюкъ (волкъ)
бирючскій
Бирючъ (городъ) (NB СНАЧАЛА СЪ ПРОПИСНОЙ)
бирючъ (герольдъ)
бисерина
бисеринка
бисерить
бисерный
бисеръ
бисировать
Бискайское море
Бискайя (провинція)
бисквитный
бисквитъ (печенье)
бискупъ
бисъ (вторично)
битва
биткомъ
битокъ
битый
бить
битьё
биться
Битюгъ
бифштексъ (жаркое)
бичеваніе
бичевать (бить бичомъ)
бичъ
бишофъ (вино)
бишь (тобишь) NB
біографическій
біографія
біографъ
біологическій
біологія
біологъ
Бія
благовоніе
благовонно
благовонность
благовонный
благовоспитанно
благовоспитанность
благовоспитанный
благовременіе
благовременно
благовременность
благовременный
благовѣрный
благовѣствованіе
благовѣствовать
благовѣститель
благовѣстить
благовѣстіе
благовѣстникъ
благовѣстница
благовѣстный
благовѣстъ
Благовѣщеніе
благовѣщенскій
Благовѣщенскъ
благоговѣйно
благоговѣйный
благоговѣніе
благоговѣть
благодарить
благодарность
благодарный
благодарственный
благодарствовать
благодатный
благодать (ВЪ ИСТОЧНИКѢ ОПЕЧАТКА)
благоденственно
благоденственный
благоденствіе
благоденствовать
благодѣтель
благодѣтельница
благодѣтельно
благодѣтельный
благодѣтельствовать
благодѣяніе
благозвучіе
благозвучно
благозвучность
благозвучный
благой
благолѣпіе
благолѣпный
благомысліе
благомыслящій
благонадёжность
благонадёжный
благонамѣренно
благонамѣренность
благонамѣренный
благонравіе
благонравно
благонравный
благообразіе
благообразность
благообразный
благополучіе
благополучно
благополучный
благоприличіе
благоприлично
благоприличный
благопристойно
благопристойность
благопристойный
благопріобрѣтать

31 (л/п 21-б)

благопріобрѣтеніе
благопріобрѣтённый
благопріятно
благопріятность
благопріятный
благопріятствовать
благоразсудительность
благоразсудительный
благоразуміе
благоразумно
благоразумный
благорасположеніе
благорасположенность
благорасположённый NB
благораствореніе
благорастворённый
благородіе
благородно
благородный
благородство
благосклонно
благосклонность
благосклонный
благословеніе
благословенный
благословить
благословлять
благость
благотворитель
благотворительность
благотворительный
благотворить
благотворно
благотворность
благотворный
благоусмотрѣніе
благоусмотрѣть
благоустроенно
благоустроенный
благоустройство
благочестиво
благочестивый
благочестивѣйшій
благочестіе
благочиніе
благочинническій
благочинный
блаженно
блаженный
блаженство
блаженствовать
блажить (шалить)
блажной
блажь (своенравіе, вздоръ)
бланжевый
бланка и бланкъ NB
бланкетный
Бланко мысъ
бланковый
бланосный
бланочный
бланманже (желе)
блёклый
блёкнуть
блескъ
блеснуть
блёстка
блёсточка
блестѣть
блестятъ
блестящій
блещу
блеяніе
блеять
ближайшій
близенекъ
близенько
близёхонекъ
близёхонько
близиться
близко
близлежащій
близнецъ
близорукій
близорукость
близкій
близость
близъ (предлогъ)
близь, близость (NB ВТОРОЕ СЛОВО - ОБЪЯСНЕНІЕ)
блиндажъ (укрѣпленіе)
блиночекъ
блистаніе
блистательно
блистательность
блистательный
блистать
блистаю
блокада
блокгаузъ (укрѣпленіе)
блокированіе
блокированный
блокировать
блоковый
блокъ
блонда (кружево)
блондинъ
Блуа (городъ)
блуза
блузникъ
блѣдненькій
блѣдненько
блѣднёхонекъ
блѣднёхонько
блѣдно
блѣдноватый
блѣдность
блѣдный
блѣднѣть
блюдечко

32 (л/п 22-а)

блюдо
блюдце
блюсти
бляха (металл. пластинка)
боа
(бобёръ) бобръ NB
бобовый
бобринецкій
Бобринецъ (городъ)
бобровскій
Бобровъ (городъ)
бобровый
бобруйскій
Бобруйскъ (городъ и крѣп.)
Бобръ
бобъ
бобыль, бобылка NB
богадѣлка
богадѣльницкій
богадѣльный
богадѣльня
Богарне
богатенекъ
богатство
богатый
богатырскій
богатыйрь
богатѣть
богачъ
Богдановичъ
Богданъ (имя)
богемецъ
Богемія (Чехія) (NB ВТОРОЕ СЛОВО - ОБЪЯСНЕНІЕ)
Богемскій лѣсъ
богобоязненно
богобоязненность
богобоязненный
боговдохновеніе
боговдохновенно
боговдохновенный
боговѣнчанный
богодарованный
богоданный
богодуховскій
Богодуховъ (городъ)
боголѣпно
боголѣпный
Боголѣповъ
Боголюбскій
Боголюбовъ
Богоматерь
богомилы
богомолецъ
богомольничать
богомольный
богоневѣста
богоневѣстная
богопротивный
Богородица
богородицкій
Богородицкъ (городъ)
богородиченъ
богородичный
богородскій
Богородскъ (городъ)
богословіе
богословскій
богословъ
богослужебный
богослуженіе
Богота
богоугодность
богоугодный
богоустроенный
богочеловѣкъ
Богоявленіе
богоявленскій
(богумилы) богомилы NB
Боденское озеро
бодричи, или оботриты NB
бодрость
бодрственно
бодрственный
бодрствовать
бодрый
боевой
боеры, или буры (племя) (NB ТРЕТЬЕ СЛОВО - ОБЪЯСНЕНІЕ)
боецъ
божба
божественно
божественность
божественный
божество
божиться
Божій
божница
божокъ
бойи (народность)
бойня
бокалъ
бокальный
боковой
бокомъ
боксёръ (боецъ)
боксировать
боксъ
бокъ о бокъ
болванить
болванъ
болгаринъ
Болгарія (царство)
болгарскій
болгары и болгаре NB
боленъ
Болеславъ (имя)
Боливія
болонка (собачка)
Болонья (провинція)
болотистый
болотный
болотнякъ
болото

33 (л/п 22-б)

Болотовъ (фамилія)
болотце
Болотинъ (фамилія)
болтливость
болтливый
болтовня
болтунъ
болтушка
болтъ
Болховитиновъ (фамилія)
болховской
Болховъ (городъ)
больверки
больненекъ
больненько
больнёхонекъ
больнёхонько
больница
больничный
больно
больной
больше
большерѣцкій
Большерѣцкъ (село)
большинство
большой
болѣ, болѣе (NB ВОЗМОЖНО, ИМѢЛИСЬ ВВИДУ ДВА РАЗНЫХЪ СЛОВА)
болѣзненно
болѣзненность
болѣзненный
болѣзнь
болѣть
Бома (городъ)
бомба
бомбардирный
бомбардированіе
бомбардировать
бомбардирскій
бомбардиръ
бомондъ (аристократія)
Бомбей
бомбейскій
бомбоньерка (коробка)
Бомилькаръ
бонвиванъ (кутила)
бондарь
бонза (жрецъ)
Бонифація проливъ
бонмо (острота)
бонна
боннскій
Боннъ (городъ)
бонтонный
бонтонъ (свѣтскость)
боргезъ (шрифтъ)
бордо (вино) (NB ПЕРВОЕ СЛОВО - СО СТРОЧНОЙ БУКВЫ)
Бордо (городъ)
бордюръ (кайма)
Борей (богъ вѣтра)
бореніе
борецъ
Боржомъ (мѣстечко)
Борзна (городъ и рѣка)
борзненскій
борзой кобель
борзописецъ
борзый (скорый)
борисовскій
Борисовъ (городъ)
борисоглѣбскій
Борисоглѣбскъ (городъ)
Борисъ
Борисѳенъ
бормотать
бормочу
бормочутъ
Борнгольмъ
борнейскій
Борнео (островъ)
борная кислота
Боровичи (городъ)
боровическій
боровій клыкъ
боровой куликъ
боровскій
Боровскъ (городъ)
боровъ
боровый ягодникъ
борода
бородавка
бородёнка
Бородино (село)
Бородинское поле
бородишка
бородище
бородка
борозда
Бороздинъ
бороздить
бороздка
бороздочка
бороздчатый
борона, бороненіе (NB ДВА РАЗНЫХЪ СЛОВА)
боронённый
боронильщикъ
боронить
бороться, борются
бортовой
бортъ
боръ
борьба
босикомъ
боскетъ (рощица)
Боснія (область)
боснякъ
бостонъ (карт. игра) (NB СНАЧАЛА СО СТРОЧНОЙ)
Бостонъ (городъ)
босфорскій
Босфоръ (проливъ)
ботанизировать
ботаника
ботаникъ (травовѣдъ)
ботаническій
ботать, ботнуть (NB ДВА РАЗНЫХЪ СЛОВА?)

34 (л/п 23-а) 2014.05.06

ботва, ботовь и ботовьё NB
ботвинье и ботвинья NB
ботики
ботинки
Ботническій заливъ
ботня (стукотня)
ботфортъ, ботфорты (сапоги)
ботъ (судно)
боты (обувь)
боцманъ
бочарить
бочарничать
бочрный
бочаръ
бочёнокъ
бочёночекъ
бочёночный
бочечный
бочка
бочокъ (отъ бокъ)
Бошисманы
боязный
боязнь
бояринъ
бояриться
боярскій
бояться
бра (подсвѣчнкъ)
Брабантъ
бравировать
брага (напитокъ)
Браганца (городъ)
Брагестадтъ
брадобрей
Бразилія (страна)
бразильскій
браиловскій
Браиловъ (городъ и мѣстечко)
бракованный
браковать
браковка
браконьеръ
бракосочетаніе
бракъ
брама (ворота) (NB СНАЧАЛА СО СТРОЧНОЙ)
Брама (индійское божество)
браманизмъ
Брампутра (рѣка) (NB БУКВА П?)
браминъ (жрецъ)
брандвахта
брандвахтенный
бранденбургскій
Бранденбургъ (провинція)
брандеръ (судно)
брандмайоръ и брандмейстеръ
брандмауеръ (стѣна)
бранить, -ся
Бранко мысъ
бранный (военный)
браный (отъ брать)
бранчивый
брань (война, ссора)
браслетка (запястье)
браслетъ (запястье)
брататься
братецъ
братній
братоненавидѣніе
братоненавистный
братски
братскій
братственный
братство
братушка
братъ
брауншвейгскій
Брауншвейгъ (герцогство)
Брахма (божество)
Брацлавъ
брачный
бреве
бревенчатый
бревешко
бревнище
бревно
бредить
бредни
бредъ
брезгать и брезговать
брезгливо
брезгливость
брезгливый
брезгунъ
брезентъ
брезжить
брезжиться
Брезины (городъ)
Брейзахъ (городъ)
брейтъ-вымпелъ
брелоки NB
Бременъ (городъ)
бремя (тяжесть)
бреніе (грязь)
бренность
бренный (слабый)
бренчать
Бреславль (городъ)
брести, бресть (отъ бродъ, бреду) (NB ИНТЕРЕСНОЕ СЛОВО!!! НЕ СЪ Ѣ)
Брестъ-Литовскъ (крѣпость)
бретанецъ

35 (л/п 23-б) ДАВАТЬ КОММ. ТОЛЬКО У СОБСТВ. ИМ.

Бретань (полуостровъ)
бретёрство
бретёръ
брехать
брехунъ
брёхъ
Брешія (провинція)
брешь
брешутъ
бригада
бригадирный
бригадиръ
бригъ
брика, бричка NB
брильянтинъ
брильянтовый
брильянтщикъ
брильянтъ
Бриндизи (городъ)
Брисбанъ (городъ)
Бристоль (городъ)
Британникъ NB
Британнія (Англія) NB
британцы
бритва
бритвенница
бритвенный
бритты (британцы)
бритый
брить
бритьё
бриться
Броды (городъ)
брокатель
Брокенъ (гора)
брокколи
бромъ
броненосецъ
броненосный
бронза
бронзированіе
бронзировать
бронзировка
бронзировщикъ
бронницкій
Бронницы
бронный
броня
бросаніе
бросать
бросить
броскій
брошенный
брошка
брошь
брошюра
брошированный NB (УДАРЕНІЕ НА -РО-)
брошировать NB (УДАРЕНИЕ НА -ВА-, А НЕ НА -И-)
брошировка NB (УДАРЕНІЕ НА -РО-)
брудершафтъ
брульонъ
брусить
Брусиловъ
брусника
брусничный
Брусса
брустверъ
брусчатый
брусъ
брусьё и брусье NB
брутто
Брутъ
брыжи
брызгать
брызги
брызгунъ
брызжутъ
брызжущій
брызнуть
брыкалка
брыкаться
брыкнуть, -ся
брыли, брылы NB
брынза
Брюгге
брюзга
брюзгливо
брюзгливость
брюзгливый
брюзглый
брюзгнуть
брюзжаніе
брюзжать
брюква
брюквенный
брюки
брюнетка
брюнетъ
Брюнъ
Брюссель (городъ)
брюссельскій
брюхатый
брюхо
брюшной
брякнуть
брякать
брянскій
Брянскъ (городъ)
бряцать
бубенный
бубенчикъ
бубенъ
бубликъ
бубнить
бубновый
бубны

36 (л/п 24-а)

бугорный
бугорокъ
бугорочекъ
бугорчатый
бугоръ
Бугульма
бугульминскій
бугурусланскій
Бугурусланъ (городъ)
(бугшпритъ) бушпритъ
Бугъ (рѣка)
буда (строеніе)
Буда-Пештъ
Будда
буддизмъ (религія)
буддисты
будень
будетъ (отъ гл. быть)
будильникъ
будильщикъ
будить
будка
буднишній
будоражить
будочка
будочникъ
будто
будто бы
будуарный
будуаръ
будущее
будущій
будь
буевать (отъ буйный)
буеракъ
буерачистый
буеръ
буженина
буженинный
буза
Бузань
бузина
бузинникъ
бузинный
бузиновый
бузулукскій
Бузулукъ (городъ и рѣка)
Буинскъ
Буй (городъ и рѣка)
буйволовый
буйволъ
Буйгородъ
буйгородскій
буйно
буйность
буйный
буйскій
буйство
буйствовать
бука (пугало)
буканьеры
Букарестъ, см. Бухарестъ NB
букашечка
букашка
букашкинъ 1
букашкинъ 2 (растеніе)
буква
буквально
буквальность
буквальный
букварь
буквенный
буквоѣдъ
букетецъ
букетный
букетовый
букетъ
букинистъ
букля
Буковина (NB УКАЗАНЫ ТРИ ВАР. УДАРЕНІЯ)
буколика
боколическій
буксирный
буксированный
буксировать, -ваніе
буксировка
буксиръ
Букурештъ, см. Бухарестъ NB
булава
булавка
Буланже
буланка
буланый
(булгаринъ) болгаринъ NB
булка
булла
Булонь
булочная
булочникъ
булочный
бултыхаться
бултыхнуться
бултыхъ
булыжникъ
булыжный
бульба
бульварный
бульваръ
бульдогъ
булькать
булькнуть

37 (л/п 24-б)

бульонъ (NB СНАЧАЛА СО СТРОЧНОЙ БУКВЫ)
Бульонъ
бумажка
бумажный
бумазея
бумазейный
бунтарь
бунтовать, -ся
бунтовской
бунтовщикъ
бунтъ
бунчужный
бунчукъ
Буонаротти
бура
бураковый
буракъ
бурбонскій
Бурбонъ (NB СНАЧАЛА СЪ ЗАГЛАВНОЙ)
бурбонъ
Бурбонне
бургомистровъ
бургомистръ
бургундецъ
Бургундія
бургундка
бурдюкъ
Бурея
Бурже Поль
буржуа
буржуазія
буржуазный
буриме
бурка
бурлакъ
бурлацкій
бурлачить
бурлить, -ся
бурма
бурмистровъ
бурмистръ
бурно
бурнопламенный
бурный
бурнусъ
буроватый
бурса
бурсакъ
бурсацкій
Буртшейдъ (городъ)
Буру мысъ
буршъ
бурунъ
буры, см. боеры NB
бурый
бурьянъ
бурѣть
бусель
Буслаевъ
(бусурманъ) басурманъ
бутафорный
бутафоръ
бутить
бутонъ
бутоньерка
буттербродъ
бутылка
бутылочный
бутыль
бутыльникъ
бутъ
Бутырки (мѣстн.)
буферный
буферъ
буфетчикъ
буфетъ
буфо
буфонада
буфонить
буфонъ
буфъ
Бухарестъ, Букарестъ и Букурештъ NB
бухарецъ
Бухара (ханство)
бухать, -ся
бухгалтерить
бухгалтерія
бухгалтеровъ
бухгалтерскій
бухгалтеръ
бухнуть, бухъ NB
бухта
Бухтарма
Буцефалъ
бучёный (отъ бутить)
бученный
бучить, -ся
Буширъ
Буэносъ-Айресъ

38 (л/п 25-а) 2014.05.07

буянить
буянъ
бы, бъ NB
бывальщина
былина
былинка
былиночка
быліе
былой
быльникъ
быстренькій
быстренько
быстрина
быстрота
быстротечный
быстрый
бытность
бытовой
бытописатель
быть, бытьё NB
быть (существовать)
Быхтау
бычачій
бычокъ, быкъ NB
бычиться
бычій
Бьернеборгъ
бѣганіе
бѣгать
бѣглецъ
бѣгло
бѣглость
бѣглый
бѣглянка
бѣговой
бѣгомъ
бѣготня
бѣгство
бѣгунъ
бѣгуны (дробильницы)
бѣгучій
бѣгъ
бѣда
бѣдненькій
бѣдненько
бѣдниться
бѣдно
бѣдность
бѣдный
бѣднѣть
бѣдняга
бѣдняжечка
бѣднякъ
бѣдовый
бѣдокурить
бѣдокуръ
бѣдственно
бѣдственный
бѣдствіе
бѣдствованіе
бѣдствовать
бѣжать
бѣжецкій
Бѣжецкъ (городъ)
Бѣлая Церковь, -овскій NB
Бѣлбогъ
бѣлгородскій
Бѣлгородъ
Бѣлгорай
бѣлградскій
Бѣлградъ
бѣлевой
бѣлёвскій
Бѣлёвъ (городъ)
бѣлена (растеніе) (NB ???????????????????????)
бѣленіе
бѣленькій
бѣленько
бѣлесовато
бѣлесоватый
бѣлёхонекъ
бѣлёхонько
бѣлецъ
бѣлизна
бѣлила
бѣлило
бѣлильщикъ
Бѣлинскій
бѣлить, -ся
Бѣлица (NB СНАЧАЛА СЪ ЗАГЛАВНОЙ)
бѣлица
бѣличій
бѣлка
бѣлковина
бѣлковый
бѣло
бѣлобрысый
бѣловато
бѣловатый
бѣловолосый
Бѣловѣжская пуща NB
Бѣловѣжъ
бѣлогузка
Бѣлое море
бѣлозёрскій
Бѣлозёрскъ (городъ)
бѣлозоръ
бѣлокаменный
бѣлокурый
бѣлокъ
бѣлолиственникъ
бѣлолицый
бѣломойка
бѣломоры
бѣломлрье
Бѣлополье
Бѣлоруссія
бѣлорусскій
бѣлоруссы NB
бѣлоручка
бѣлорыбицы
бѣлоснѣжно
бѣлоснѣжность
бѣлоснѣжный
бѣлостокскій
Бѣлостокъ (городъ)
бѣлотѣлый
бѣлоусъ
бѣлохвостикъ
бѣлоцерковскій
бѣлошвейка
бѣлошвея

39 (л/п 25-б)

бѣлошейка
бѣлуга
бѣлущина
бѣлужій
бѣлуха (бѣлуга) NB (объясненіе)
Бѣлуха (гора)
бѣлый (NB СНАЧАЛА СО СТРОЧНОЙ)
Бѣлый (городъ)
бѣльё
бѣльмо
бѣльскій
Бѣльскъ (городъ)
Бѣльцы (городъ)
бѣлѣть
бѣлѣться
бѣлявый
Бѣляевъ (фамилія)
бѣлякъ
бѣлянка
бѣляночка
бѣсёнокъ
бѣсёночекъ
бѣсить
бѣситься
бѣснованіе
бѣсноватый
бѣсноваться
бѣсовски
бѣсовскій
бѣсовство
бѣсовщина
бѣсовъ
бѣсъ
бѣсѣть
бѣшено
бѣшеный
бѣшенство
бѣшенствовать
бѣшу, бѣсишь NB (НАВѢРНОЕ НЕ НУЖНО)
бѣшь = бишь NB
бюджетный
бюджетъ
бюллетень
бюваръ
бюргеръ
бюргеръ-клубъ
бюро
бюрократизмъ
бюрократическій
бюрократія
бюрократъ
бюстъ
бяка

Орѳографическій словарь. Буква Б.txt · Послѣднее измѣненіе: 2021/03/08 23:49