Инструменты пользователя

Инструменты сайта


Полезные ресурсы по вопросу традиціоннаго правописанія

Полезные ресурсы по вопросу традиціоннаго правописанія


Ниже приведены ресурсы, помогающіе въ освоеніи русскаго традиціоннаго правописанія.

Славеница — сайтъ для конвертаціи текста въ традиціонную орѳографію. Хорошо подходитъ для обработки большихъ объёмовъ текстовъ, однако, требуетъ знанія тонкостей традиціоннаго правописанія.

Сайтъ: Дореволюціонная орѳографія — интерактивный словарь русскаго языка по состоянію на 1914 г. На настоящій моментъ расхожденій между нимъ и правописаніемъ Якова Карловича Грота практически нѣтъ: въ основномъ они касаются словъ pluralia tantum.

Полезные ресурсы по вопросу традиціоннаго правописанія.txt · Послѣднее измѣненіе: 2021/03/11 13:31